Privacy / vertrouwenspersoon / gedragscode

Privacy

Polsstokvereniging Jaarsveld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Polsstokvereniging Jaarsveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Wij hebben in onze Privacyverklaring uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Voor vragen, aanvullingen, wijzigingen en/of bezwaren kunt u contact opnemen via info@polsstokjaarsveld.nl

Vertrouwenspersoon

Polsstokvereniging Jaarsveld heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon kan door een ieder benaderd worden die binnen de vereniging behoefte heeft om lastige en delicate zaken van diverse aard onafhankelijk en in alle veiligheid te bespreken en te zoeken naar oplossingen.

Ria de Wit en Jan de Wit zijn benoemd tot vertrouwenspersoon van de Polsstokvereniging Jaarsveld.
Ria de Wit is te bereiken op vertrouwenspersoon1@polsstokjaarsveld.nl.
Jan de Wit is te bereiken op vertrouwenspersoon2@polsstokjaarsveld.nl.

Het is ook mogelijk om buiten de vereniging, eventueel anoniem, contact te zoeken met een vertrouwenspersoon via het Vertrouwenspunt sport van NOC*NSF.

Gedragscode

Polsstokvereniging Jaarsveld wilt er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. Polsstokvereniging Jaarsveld volgt daarom de gedragsregels zoals opgesteld door de Nederlandse Fierljep Bond (NFB):
Gedragscodefierljepsport
Gedragscode fierljepsport preventie seksuele intimidatie

Close