De accomodatie

De accommodatie van de Polsstokvereniging Jaarsveld is gelegen bij recreatie terrein ‘Salmsteke’. Een officiële wedstrijdaccommodatie bestaat uit een waterbassin, een zandbed en vier aanloopplankieren.

Hoe en wat van een accommodatie. 

De vier schansen, de A, B, C en Jeugdschans hebben ieder zijn eigen waterbreedte om te overbruggen. Bij de C-schans is dit 10 meter, bij de B-schans 11 meter, de A-schans  12 meter en bij de Jeugdschans  6,5 meter. Eventueel kunnen de waterbreedtes worden ingekort door de schans te voorzien van een opzetstuk, waarmee de waterbreedte één meter wordt verkleind.

De A-schans wordt gebruikt door de Seniore. Op de B-schans springen de Junioren en de Topklasse Jongens en op de C-schans springen Dames en Jongens.

De Jeugdschans is gereserveerd voor Jeugd vanaf ca. 8 jaar. Pas na voldoende oefening en prestaties en na het behalen van de Licentie (een soort proeve van bekwaamheid) mag de Jeugd door naar de C-schans.

Er is voor de springers een aanloopplankier aangelegd van ongeveer 25 meter. Dit is voor onze sport voldoende aangezien onze aanloop sprongondersteunend is en niet zo belangrijk als de aanloop van bijvoorbeeld een ‘gewone’ verspringer. Voor het waterbassin is niet alleen de breedte van belang, ook de diepte is een belangrijke factor. In verband met de veiligheid mag het water niet te ondiep zijn. Immers, een springer moet hierin veilig kunnen landen. Verder is de diepte van belang voor de weerstand die de stok ondervind. De afstand van de bodem van het bassin tot de top van het aanloopplankiermag niet meer zijn dan 4.00 meter. Deze afstand wordt vóór elke wedstrijd gemeten door de keurmeesters van de Bond.

De rand water-zand wordt afgebakend door een beschoeiing. Deze vaak houten beschoeiing wordt aan de bovenkant bedekt door een zogenaamde bumper, een rubber doek met daaronder een zachter materiaal zodat een eventuele botsing met deze beschoeiing nog relatief zacht is. Het voordeel van een beschoeiing is dat de waterdiepte van het bassin tot aan de rand diep genoeg kan zijn.

Het zandbed is natuurlijk ook belangrijk! Dit zandbed moet breed genoeg zijn voor iedereen om veilig te kunnen landen. Daarnaast moet het zandbed ook zacht genoeg zijn om veilig te kunnen landen. Daarom wordt vóór iedere training en wedstrijd het zandbed gefreesd.

 

 

Close