Uncategorized

Overlijden Bert Koetsier

16/05/2024

Bert Koetsier,

Op dinsdag ontvingen wij het droevige bericht dat Bert Koetsier op 77-jarige leeftijd is overleden.

Nadat hij afgelopen najaar een herseninfarct kreeg en eenzijdig verlamd raakte, kwam hij bedlegerig te liggen. Hij zag de toekomst somber in. Toch knapte hij op, mede dankzij de vele bezoekjes van velen van ons. Hij had zijn zinnen gezet op het bezoeken van wedstrijden deze zomer en kreeg een stukje levenslust terug. Hij plaatste laatst nog een mooi bericht op onze website als dankbetuiging voor de vele steun. Helaas ging zijn gezondheid de laatste weken toch snel achteruit door allerlei onderliggende kwalen, waardoor hij afgelopen dinsdagmorgen, 14 mei, is overleden.

Bert was een enorme liefhebber van onze sport. Hij nam 34 jaar lang deel aan polsstokwedstrijden. Toen hij zelf op 54-jarige leeftijd stopte met springen en het stokje en zijn rugnummer 16 doorgaf aan zijn zoon Niels, was hij bij elke wedstrijd een vaste en zeer trouwe supporter. Daarnaast was hij voorzitter van de polsstokvereniging Jaarsveld, lange tijd wedstrijdleider van de PBH, lid van de NFB en vervulde tal van andere vrijwilligerstaken. Hij werd benoemd tot lid van verdienste van de Polsstokbond Holland. Bert leefde voor en van de sport. We missen in hem een fanatieke en gedreven sportliefhebber!

Op zaterdag 18 mei zullen we tijdens de wedstrijden van de 3e, 2e en 1e klasse 1 minuut stilte houden om stil te staan bij wie Bert was.

Wij wensen Cora, Niels en verdere familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Close