Nieuwsartikelen

In memoriam Ton de Leeuw

07/09/2020

Op 4 september overleed op 83-jarige leeftijd Ton de Leeuw, een man met grote betekenis voor het polsstokverspringen in het Groene Hart van Holland.
Toen in 1963 de Commissie Fokveedag Lopikerwaard bij Salmsteke polsstokwedstrijden ging organiseren, meldde Ton zich al snel. Als secretaris van de plattelandsjongeren reisde hij, samen met polsstokanimator Willem Brouwer, naar Friesland om naar het fierljeppen te kijken. Kort daarna werd er een polsstokaccommodatie uitgegraven in de kleiput op de uiterwaard, op het land van de familie De Leeuw.
Enkele jaren later werd Ton lid van de Polsstokcommissie, de voorloper van de Polsstokbond Holland. In 1970 werd de Polsstokbond opgericht en daarin werd Ton verantwoordelijk voor materiaal en Public Relations. In de afdeling Jaarsveld werd hij secretaris, en jarenlang de motor achter de vereniging.

Wat was nu de betekenis van Ton de Leeuw voor de polsstoksport? Ton stond open voor nieuwe ontwikkelingen, hij had visie, was gedreven en had bijzondere kwaliteiten op het gebied van organisatie en vooral promotie.
Al die zaken kwamen samen bij het eerste Nederlands Kampioenschap. Ton heeft zich ingespannen om dit van de grond te krijgen en de Friezen – die bang waren voor concurrentie met het FK – hierin mee te krijgen. In de aanloop naar het NK regelde Ton 3000 folders, 1000 stickers, 300 aanplakbiljetten en geluidswagens die het evenement promootten. Dagelijks kwamen er artikelen in regionale en landelijke bladen, en er kwam een tv-ploeg. Ook had Ton oog voor een pakkende openingsact: de bekende schaatser Kees Verkerk werd gestrikt voor de openingssprong. Op 26 augustus 1972 was het zover: 5000 toeschouwers genoten vanaf de natuurlijke tribune langs de Lekdijk van het 1e NK. Het werd een doorslaand succes, en wat Ton de Leeuw betreft: zijn mooiste sportmoment! En ’s avonds genoot heel Nederland mee dankzij NOS Studio Sport …

Goede contacten had Ton met radio, tv en schrijvende pers, maar ook met de gemeentelijke instanties wat vrijwel altijd leidde tot toestemming en soms ook subsidie. Op die basis heeft de afdeling Jaarsveld jarenlang succesvol NK’s georganiseerd voordat dit na 1990 ging rouleren tussen alle afdelingen.

Visie had Ton de Leeuw niet alleen wat betreft het NK. Als één van de eersten pleitte hij voor oprichting van een nationale bond (opgericht: 1991) en had hij oog voor de noodzaak om Hollandse jeugdspringers beter te begeleiden.

Verder was Ton de Leeuw delegatieleider bij het geslaagde optreden van de polsstokspringers op het afscheidsdefilé voor koningin Juliana. Op 30 april 1980 werd er, onder toeziend oog van de Oranjes, een groot aantal demonstratiesprongen gemaakt over/in een bassin in de paleistuin van Soestdijk. De springers kregen na afloop een hand van de koninklijke familie!

Een greep uit zijn verdere verdiensten:
– In 1985 slaagde Ton erin om het NK niet in Friesland maar in Jaarsveld te laten verspringen, zodat we dit konden combineren met de viering van 25 jaar polsstokverspringen in Holland.
– Ton was ook weerman, met de nodige contacten, en daar deed de polsstokwereld zijn voordeel mee. Op een door regen geteisterd NK in Jaarsveld meldde Ton na contact met zijn collega-weermannen: na kwart voor 4 wordt het droog en blijft het droog– en zo geschiedde. Cruciale informatie in een tijd dat buienradar nog ver weg was …
– Toen Salmsteke werd overgedragen aan het recreatieschap Stichtse Groenlanden zorgde Ton voor een clausule, dat de polsstokput te allen tijde beschikbaar bleef voor de polsstoksport.
– Jaarlijks overwinterden de “stokkenwagen” met alle polsstokken in de schuur van Ton de Leeuw.

Ton de Leeuw was erelid van de Polsstokbond Holland en erelid van de afdeling Jaarsveld. Mede op grond van zijn verdiensten voor de polsstoksport ontving hij ook een Koninklijke onderscheiding.
Ton heeft zijn schouders er onder gezet om onze sport groot te maken en daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.

Zaterdag 5 september waren we, vóór aanvang van het Hollands Kampioenschap op “zijn” accommodatie, één minuut stil uit respect voor Ton de Leeuw.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in dit grote verlies.

No Comments

Leave a Reply

Close