Nieuwsartikelen

In Memoriam Bram te Brake

27/12/2020

In Memoriam Bram te Brake
Op 20 december 2020 overleed Bram te Brake, erelid van de Polsstokbond Holland en van de Polsstokvereniging Jaarsveld. 43 jaar was Bram bestuurlid van “Jaarsveld’, waarvan 17 jaar als voorzitter. Daarnaast was hij ruim 12 jaar lid van het PBH-bestuur, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter.

Afkomstig uit de Achterhoek, vestigde Bram zich in de Lopikerwaard (eerst Benschop, na zijn huwelijk Lopik) met het oog op zijn werk als voorlichter in de landbouw. Van betrokken zijn op de agrarische sector naar je inzetten voor een “agrarische” sport als het polsstokverspringen bleek voor hem niet zo’n grote stap.

Als medeorganisator van de Fokveedag op Salmsteke (dat toen nog niet zo heette) raakte Bram betrokken bij de polsstoksport. Hij was, samen met o.a. Ton de Leeuw, één van de mannen van het eerste uur. Vanaf de oprichting van Polsstokvereniging Jaarsveld in 1963 tot 2006 was hij bestuurslid van Jaarsveld. De laatste 17 jaar van die periode was hij voorzitter.

In 1987 trad hij toe tot het PBH-bestuur. Zijn kwaliteiten als bedachtzame “verbinder” en bestuurder vielen ook hier op: van 1995 tot zijn afscheid in 1999 bekleedde Bram de functie van voorzitter PBH. Mijlpalen tijdens zijn ruim 12-jarige bestuursperiode waren de oprichting van de Nederlandse Fierljep Bond in 1991 en de legendarische recordsprong van Aart de With (19.40m) in datzelfde jaar. Maar het was ook de tijd dat de animo voor de polsstoksport in “Holland” terugliep en sportieve successen zeldzamer werden. Bestuurlijk gezien een lastige periode, waarin Bram zijn verantwoordelijkheid nam.
Hoewel hij zelf nooit actief aan een polsstokwedstrijd deelnam, liep hij op een gegeven moment toch een blessure op: tijdens een demonstratie in Melderslo brak hij bij het “mikken” zijn duim. Bram was iemand die ook in praktische situaties zijn betrokkenheid toonde.

In 2006, na zijn pensionering, verhuisde Bram terug naar zijn geboortestreek: Ruurlo in de Achterhoek. Dat was het moment om onze waardering voor zijn jarenlange inzet te laten blijken. In 2005 werd Bram benoemd tot erelid van “Jaarsveld”, in maart 2006 werd hij erelid van de Polsstokbond Holland. In april 2006 werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, ook vanwege zijn vele verdiensten op ander gebied.  
Ook na zijn verhuizing toonde hij nog regelmatig zijn belangstelling
In mei 2020 kwamen Bram en zijn vrouw Ineke weer terug naar Lopik. Daar is hij op 20 december op 84-jarige leeftijd overleden.

Zelden werd op Bram tevergeefs een beroep gedaan. Maar hij was niet iemand die per se in de schijnwerpers wilde staan. Op zijn eigen bedachtzame en innemende wijze nam hij zijn plaats in in de polsstoksport en gaf hij ook anderen de ruimte voor hun inbreng. En altijd met oog voor goede onderlinge verhoudingen.   
Het polsstokspringen in Holland is hem veel dank verschuldigd. We denken aan hem terug als een vriendelijke, integere en betrokken bestuurder.

Wij wensen zijn vrouw, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in dit grote verlies.

No Comments

Leave a Reply

Close